Overformynderiet

Renovering af 3.000 m2 marmorfacade. Afmontering af marmorplader, opsætning af skinnesystem, genmontering af marmorplader.